.

Velkommen

Her finner du informasjon om klubben for deg som ønsker å bli medlem. For klubbens medlemmer finner man informasjon om forsikring, lover og regler, medlemsfordeler og mye annet.

      Siste nytt        Modellflygruppa        Seilflygruppa        Kjøp og salg

Som medlem av Bodø Modellflyklubb er du dekket av NLF's kollektive ansvarsforsikring for modellflyging. Du får mulighet til å få god hjelp innen alt av fly, helikopter, droner osv. Som medlem er du fritatt fra høyde og avstands begrensing til bygninger og andre objekter i henhold til norsk lov så lenge forholdene tilsier dette. Du får mulighet til å fly modellfly, helikopter, droner, quadracing og andre radiostyrte aktiviteter på vårt anlegg på Bestemorenga under trygge og sikre forhold. Merk at all flyging innenfor 5 km avstand til lufthavner er strengt forbudt. Noe som vil si at det ikke er lov å fly f.eks. droner i store deler av Bodø.

Vi følger Modellflyhåndboka, som er NLF Modellflyseksjonens sikkerhetsystem.
Denne beskriver bla:
- Kompetansekrav til utøverne
- Tekniske bestemmelser
- Operative prosedyrer
- Plan for registrering og undersøkelser av hendelser, uhell og ulykker

Iht. Modellflyhåndboka skal alle modeller over 75 kg registreres. Eier av modellen er selv ansvarlig for å registrere hver modell i dette skjemaet

Bildet oppdateres hvert 10. minutt

Timelapse Sommer 2019

Bilder av: Ole Dalen