.

Bli medlem

For å bli medlem i Bodø Modellflyklubb må du først opprett en bruker i NIFs medlemsystem Min Idrett. Dette gjør du ved å klikke her. Etter at du har opprettet bruker logger du inn på Min Idrett.

Du vil nå se dine registrerte personalia. På menyen øverst velger du "Medlemskap". Deretter klikker du på "Finn ny klubb".
Her søker du opp Bodø Modellflyklubb for og søke om medlemskap. Etter at klubben har behandlet din søknad, vil du finne betalingsinformasjon under "Betaling" på menyen øverst på Min Idrett.Som medlem av Bodø Modellflyklubb er du dekket av NLF's kollektive ansvarsforsikring for modellflyging. Du får mulighet til å få god hjelp innen alt av fly, helikopter, droner osv. Som medlem er du fritatt fra høyde og avstands begrensing til bygninger og andre objekter i henhold til norsk lov så lenge forholdene tilsier dette. Du får mulighet til å fly modellfly, helikopter, droner, quadracing og andre radiostyrte aktiviteter på vårt anlegg på Bestemorenga under trygge og sikre forhold. Merk at all flyging innenfor 5 km avstand til lufthavner er strengt forbud. Noe som vil si at det ikke er lov å fly f.eks. droner i store deler av Bodø. 

Som medlem finnes det en rekke rabattavtaler man kan benytte seg av. Mer info om dette finner du her.

Alle medlemmer av Bodø Modellflyklubb betaler kontingenten direkte til NLF. Etter innmelding vil du få tilsendt en faktura for den samlede medlemskontingenten samt ditt medlemskort. Kontingenten gjelder ut inneværende kalenderår. Kontingentkrav for nytt kalenderår sendes alle medlemmer i begynnelsen av januar måned og forfaller til betaling den 31. januar. Ved innmelding etter 1. november betales kontingent for det påfølgende kalenderår.

Medlemskategorier:

Barnemedlem (t.o.m. det året en fyller 12 år)
Pris per år 245,- 

Ungdomsmedlem (f.o.m det året en fyller 13 år t.o.m 19 år)
Pris per år 380,-

Juniormedlem (f.o.m det året en fyller 20 år t.o.m 25 år)
Pris per år 1100,-

Seniormedlem (f.o.m. det året en fyller 26 år)
Pris per år 1300,-

Familiemedlem (må ha samme boligadresse som et annet seniormedlem)
Pris per år 850,-

Pensjonist/uførmedlem (f.o.m. det året en fyller 67 år, eller dokumentert ufør)
Pris pr år 1180,-

Spesial (medlem av annen modellflyklubb)
Pris pr år 500,-

Støttemedlem (klubbenes støttemedlemmer)
Pris per år 745,-

Utfyllende beskrivelse av de forskjellige medlemskategoriene finner du her.