.

Adgang til klubbhytta

Nøkkel til klubbhytta fås ved å sende e-post til styret. Denne har en avgift på 250,- (Vipps) og er gyldig så lenge du er medlem. Er ikke medlemskontingent betalt innen 1.april hvert år vil tilgang fjernes og ny avgift må betales for å få tilgang igjen.