.

Medlemsfordeler

Som medlem av Bodø Modellflyklubb er du dekket av NLF’s kollektive ansvarsforsikring for modellflyging. Du får mulighet til å få god hjelp innen alt av fly, helikopter og droner osv. Som medlem er du fritatt fra høyde og avstands begrensing til bygninger og andre objekter i henhold til norsk lov så lenge forholdene tilsier dette. Du får mulighet til å fly modellfly, helikopter, droner, quadracing og andre radiostyrte aktiviteter på vårt anlegg på Bestemorenga under trygge og sikre forhold. Merk at all flyging innenfor 5 km avstand til lufthavner er strengt forbudt. Noe som vil si at det ikke er lov å fly f.eks. droner i store deler av Bodø.

Vi følger Modellflyhåndboka, som er NLF Modellflyseksjonens sikkerhetsystem.
Denne beskriver bla:
– Kompetansekrav til utøverne
– Tekniske bestemmelser
– Operative prosedyrer
– Plan for registrering og undersøkelser av hendelser, uhell og ulykker

Iht. Modellflyhåndboka skal alle modeller over 75 kg registreres. Eier av modellen er selv ansvarlig for å registrere hver modell i dette skjemaet